Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 14
ISSN-L 1235-8983
Upplagan har utgått