Författare Rissanen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 26 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 01
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-028-9
Upplagan har utgått