Författare Rissanen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 22 s.
Språk
suomi
Upplagan har utgått