Författare Rissanen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 26 s.
Språk
suomi
Upplagan har utgått