Författare Rissanen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 29 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksessa aloitettiin maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen vesistövaikutusten seuranta vuonna 1995. Seurantaa on jatkettu vuosina 1996-2002 ja arviointimenetelmää on samalla laajennettu koskemaan muitakin ympäristövaikutuksia kuin pelkästään vesistövaikutuksia. Vesistövaikutusten ohella tärkeimmät seurannnan kohteet ovat maaperälle ja toisen maaomaisuudelle mahdollisesti aiheutuneet haitat sekä vuodesta 2002 alkaen työkohteiden maisematekijät. Lisäksi seurataan maanpinnan käsittelymenetelmien ja kunnostusojituksen kohdentamista. Menetelmällä pystytään seuraamaan myös jonkin verran metsä-, vesi- ja ympäristänsuojelulain säännösten noudattamista sekä joidenkin Suomen metsäsertifiointistandardin kriteerien täyttymistä. Seuranta on nykyisin tärkeä osa maaliskuussa 1998 sertifioitua Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmää (ISO 14001).

Upplagan har utgått