Författare Sokka Katariina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 77 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 159
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-524-8 (painettu), 952-446-525-6 (pdf)
Sammandrag

Tutkielman aiheena ovat nykysuomalaisten luontokokemukset ja niistä kertominen vieraskirjoissa. Selvitän erilaisten aihepiirien ja kertomistyylien esiintymistä sekä paikallisia erityispiirteitä. Tutkin myös, vaikuttaako vieraskirjamerkintöjen taustalla oman kulttuurin piirissä omaksuttu ja opittu tapa suhtautua luontoon ja kertoa siitä.

Tutkimusaineiston muodostavat 19 vieraskirjaa Metsähallituksen ylläpitämistä kohteista. Nämä ovat Oravankolon vuokratupa Nuuksion kansallispuistossa 1993–2003, Pihtsusjärven autiotupa Käsivarren erämaassa 1969–2004 ja Sammakkoniemen leirintäalue Linnansaaren kansallispuistossa 1993–2003.

Tärkeimmät vieraskirjoissa toistuvat aihepiirit ovat havainnot ja kertomukset säästä, erilaisista luonnonilmiöistä ja retken kulusta. Kokemuksissa painottuvat mm. esteettiset elämykset, sosiaalinen kanssakäyminen, suoritukset tai rentoutuminen. Merkinnät vaihtelevat niukan asiallisista vuolaaseen tunnelmointiin. Yhteisiä piirteitä ovat mm. luonnon ihailu, positiiviset tunnelmat sekä huumori vastoinkäymisten lievittäjänä.

Myytti suomalaisten luonnonläheisyydestä ja lukuisat laajalti tunnetut, kansallisromanttisesti painottuneet luontokuvaukset sekä aikaisemmat vieraskirjamerkinnät vaikuttanevat, osin tiedostamattomasti, kävijöiden kirjoituksiin ja piirroksiin. Aiheiden ja kerronnan tietystä stereotyyppisyydestä huolimatta luontoelämykset vaikuttavat olevan kokijoilleen aitoja ja henkilökohtaisesti tärkeitä.