Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

Viiankiaapa is one of the most outstanding aapa mires in the Sodankylä area. A diverse mire nature and a wide range of bird species make Viiankiaapa a fascinating destination year round.