Författare Oksanen Minna, Kärkkäinen Anni (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 133 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-502-7 (painettu)
Sammandrag

Itäisessä Suomessa, Venäjän rajan tuntumassa on Ruunaan alue, jonka läpi virtaa Lieksanjoki. Se on yksi niistä harvoista suurista joista, jotka virtaavat Venäjältä Suomeen. Joki on aina yhdistänyt kahta erilaista, eri valtakunnissa sijaitsevaa Karjalan aluetta.

Lieksanjoen suuri vesistöreitti upeine koskineen on synnyttänyt ympärilleen Ruunaan. Ruunaan retkeilyalue ja luonnonsuojelualue edustavat pientä, läntistä osaa ehkä Euroopan suurimmasta erämaasta, pääosin Venäjällä sijaitsevasta Pieningänsalosta. Vaikka Pieninkää halkoo nykyisin metsäautotieverkosto ja savottaa tehdään siellä täällä, on Pieninkä säilyttänyt hiljaisen erämaatunnelmansa. Ruunaan luonnonsuojelualuetta taas voidaan kutsua eteläisen Suomen viimeiseksi tiettömäksi erämaaksi ja Pieningän portiksi.

Oppaan tarkoituksena on tuoda esille mielenkiintoisia tarinoita Lieksanjoen varrelta: Ruunaan retkeilyalueen ja luonnonsuojelualueen historiasta sekä luonnosta ja tämän lisäksi kiinnostavia yksityiskohtia Venäjän Karjalan Tasavallasta, koko Lieksanjoen valuma-alueelta. Ruunaalta alkavaa Pieningänsaloa on mielekkäämpää käsitellä suuremmassa kokonaisuudessa, luonnollisena alueena, jolloin valtakunnan rajan “häivyttäminen” auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan historiallista sekä maantieteellistä kokonaisuutta. Opas on kirjoitettu osana alueella vuosina 2003 – 2006 toiminutta Interreg III A Karjala -hanketta “Historiasta virtaa Lieksanjoen luontomatkailuun”.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 10 €