Författare Metsähallitus, 3Dolli Oy
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 7 videota
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen Luontopalvelut on tuottanut osana Geologisten ja luonnonperinnön digitaalisten palveluiden kehittäminen Lauhanvuoren ja Seitsemisen alueella -hankkeessa seitsemänosaisen videosarjan koululaisille.

Tietokoneanimaatioina toteutettu sarja perehdyttää Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin geologiseen tarinaan: kallioperän syntyyn ja kehitykseen, monipuolisiin maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin sekä jääkauden jälkeisen maannousun aiheuttamiin ilmiöihin.

Geologiset animaatiot ovat katsottavissa Youtubessa:

 1. Muinaisen vuoriston nousu ja tuho (youtube.com)
  Mitä olivat Svekofennidit ja miten Suomi syntyi? Onko maassamme ollut vuoria ja minne ne ovat hävinneet?
 2. Hiekkakivipeitteen synty ja tuho (youtube.com)
  Mitä ovat hiekkakivet ja miksi niitä on Suomessa niin vähän? Miten vanha on Lauhanvuori?
 3. Toorit (youtube.com)
  Mitä ovat toorit ja kuinka ne syntyvät? Miksi toorit ovat Suomessa harvinaisia? Millaisessa ilmastossa ne ovat syntyneet?
 4. Hellä jääkausi (youtube.com)
  Jääkaudella mannerjäätiköt peittivät Suomea, mutta jäätiköiden kulutus ei ole ollut joka paikassa yhtä voimakasta. Mikä on passiivisen jään alue ja miten se vaikuttaa maaperään?
 5. Erikoiset pohjavesiolosuhteet (youtube.com)
  Maaperältään monipuolisella alueella on myös monipuoliset pohjavesiolosuhteet. Mitä ovat paineelliset pohjavedet ja orsivedet? Mitä riskejä näihin liittyy?
 6. Harjut, rantamuodostumat ja lähteet (youtube.com)
  Männikköiset hiekkakankaat voivat olla jäätikköjokien kerrostamia harjuja, jäätikköjokisuistoja tai rantamuodostumia. Näihin kaikkiin liittyy lähteitä, joissa maaperän suodattama pohjavesi purkautuu pintaan. Pohjavedet ovat myös edesauttaneet soiden syntyä ja kehitystä.
 7. Lauhanvuoren maanjäristys (youtube.com)
  9000 vuotta sitten maa järisi Lauhanvuorella. Siitä jäi jälki, joka kulkee vuoren länsirinteessä. Miksi maa järisi?
Mera information

Alueesta on tehty myös toinen animaatiosarja: Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualue – Geologiset animaatiot.