Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 16 s.
Språk
русский
Andra språkversioner
Sammandrag

Буклет выставки «Жизнь хищников» визит-центра «Петола». Выставка предлагает многостороннюю информацию о медведе, волке, рыси и росомахе.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 2 €
Förfrågningar och beställningar
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)
Mera information

Luontokeskus Petolan Pedot liikkeellä -näyttelyn esite.