Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Kaksi luontopolkua: Ellinpolku 2,8 km ja Lakilenkki 4,3 km.

Två naturstigar: Ellinpolku 2,8 km och Lakilenkki 4,3 km.

Two nature trails: Ellinpolku 2.8 km and Lakilenkki 4.3 km.