Författare Helimäki Vilma, Koskela Anni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 249
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-258-5 (pdf)
Sammandrag

Ärjänsaari sijaitsee Kajaanin kaupungin alueella Oulujärvellä. Kooltaan Ärjänsaari on 270 hehtaaria. Vuonna 2017 valtio osti Ärjänsaaren luonnonsuojelu- ja virkistyskohteeksi, ja saaren hallinto siirtyi Metsähallituksen Luontopalveluille.

Ärjänsaaren kävijätutkimus toteutettiin kesällä 2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 271 kappaletta. Tutkimuksessa selvitettiin alueen kävijärakennetta, käyttöä sekä kävijätyytyväisyyttä.

Kävijätutkimukseen vastaaja oli tyypillisesti 35-44-vuotias korkeakoulutettu nainen. Hän saapui saarelle perheensä kanssa Kajaanista ja viipyi alueella muutaman tunnin retkeillen ja luontoa tarkkaillen. Vierailut kohdistuivat erityisesti Säipän alueelle ja lammaslaitumelle. Kävijälle tärkeää vierailulla olivat maisemat ja luonnon kokeminen. Vastaajista 41 % oli käymässä Ärjänsaaressa ensimmäistä kertaa.

Lähes kaikki vastaajat liikkuivat alueella kävellen, ja keskimääräinen kävelymatka käynnin aikana oli 6,5 km. Vastaajat kokivat käynnin lisänneen heidän psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Ärjänsaaren valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,08. Vastaajia ei erityisesti häirinnyt käynnin aikana mikään, mutta useat toivoivat saaren mökkien ja saunojen kunnostamista käyttökuntoon.

Kävijätutkimus toteutettiin osana Paratiisin ovet aukeavat -hanketta, jota rahoittaa Oulujärvi Leader Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.