Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
sámegiella
Andra språkversioner
Sammandrag

Bállás-Ylläsduottara álbmotmeahcci lea Suoma goalmmádin stuorimus álbmotmeahcci. Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci alimus čohkka lea Ballásduoddariid Taivaskero, mii badjána 807 mehtera allodahkii. Davvin duovdagis bárustit njoaiddusin Ovnnesduoddara badjosat, mat hálddašit duottarmáilmmi. Dološmehciid gaskkas badjána duottaráiddu alimus čohkka, Ylläsduottar, mas oassi báhcá juo álbmotmeahcci olggobeallái.

Mera information

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston pohjoissaamenkielinen esite.