Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 9 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Ekenäs skärgårds nationalpark sträcker sig från randen av det öppna havet ända in till den inre skärgården. Om Du vill bekanta Dig med naturen i de olika delarna av skärgården kan Du behändigt göra det längs nationalparkens naturstigar. Älgö naturstig, med start från Rödjan, presenterar den inre skärgården.

Elektronisk publicering
Mera information

Tammisaaren saariston kansallispuiston Älgön luontopolun esite