Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Ystävyyden puistoon kuuluva Elimyssalo on kainuulaista saloa tyypillisimmillään: naavaisia korpikuusikoita ja kuusettuvia männiköitä, erilaisia soita ja reheviä puronvarsia sekä pieniä järviä ja lampia.

The Elimyssalo Nature Reserve is a central part of the Friendship Park. It is a tapestry of pine stands and spruce forests full of beard lichen, different types of mires and small lakes and ponds.