Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
english
sámegiella
suomi
Sammandrag

Respekt för naturen, hur du rör dig i naturen, slår läger och göra upp eld samt skräpfritt friluftsliv – när du känner till de här reglerna är du klar att ge dig ut och vandra.
Lär dig etiketten i friluftslivet och bekanta dig också alltid med de närmare reglerna för ditt utflyktsmål.

Läs mera

Utinaturen.fi