Författare Saatsi Emilia, Saatsi Pekka, Sirén Riina, Hjelt Hertta, Salo Aino
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 80 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 246
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-377-097-3 (pdf)
Sammandrag

Selvityksen kohteena on Evon retkeilyalueen rakennettu kulttuuriympäristö. Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeenlinnan Lammilla, Kanta-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa.

Selvityksessä käsitellyt rakennetut ympäristöt olivat Onnimajan pihapiiri Alisen Rautjärven rannalla, Niinimäen pihapiiri retkeilyalueen kaakkoiskulmassa, varastokämppä ja varasto Hokajärven rannalla sekä Mustajärven tilan pihapiiri Valkea Mustajärven länsipuolella. Kohderakennukset sijaitsevat valtion retkeilyalueen ja opetusmetsän alueella.

Evon torpat eli Onninmaja, Niinimäki ja Mustajärvi pihapiireineen ovat syntyneet pääsääntöisesti 1800-luvulla, jolloin valtion omistama liikamaaksi nimitetty metsäalue jaettiin paikallisille talollisille. Näiden rakennuskanta on täydentynyt maatiloille ominaisesti varastorakennuksilla, kotieläinsuojilla sekä asumuksilla. Hokajärven varastokämppä on rakennettu 1940-luvulla Hokajärven torpan maille metsätöitä tekevien sotavankien väliaikaisasunnoksi.

Inventointityön tarkoituksena oli kartoittaa Metsähallitukselle kulttuuriympäristöjen korjaus- ja kunnostustarvetta retkeilyalueen virkistyskäyttöä varten. Selvityksessä käydään läpi alueen historiaa ja rakentumista sekä olemassa olevien rakennusten nykytilaa. Inventointi ottaa kantaa rakennusten kuntoon, alkuperäisyyteen ja säilyneisyyteen sekä luo ehdotuksen rakennusten kulttuurihistoriallisista arvoista.