Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 12 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Upplev höstens glöd vid kusten med sina unika kulturmiljöer, storslagna parker och nationalparker med underbara vandringsleder. Ta plats på första parkett för att uppleva de sprakande höstfärgerna vid kusten och i skärgården. Njut av att se naturen svepa in sig i praktfulla höstnyanser före den långa vintern. Temarutten Färgterapi tar dig med på upptäcktsfärd i kulturmiljöerna i Salo, Kimitoön och Pargas, samt genom färgsprakande parker och kulturlandskap. Byastråken samt herrgårdarnas och kyrkornas parker är stämningsfulla besöksmål den här tiden på året.

Elektronisk publicering
Mera information

Upplevelserutten vid sydvästkusten (Lounaisrannikon elämysreitti)