Författare Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 96 s.
Språk
deutsch
Andra språkversioner
ISBN 951-53-0292-7 (painettu)
Upplagan har utgått