Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 8 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Forststyrelsens Naturtjänster sköter statens naturskyddsområden och kulturarvsobjekt, samlar in information om dem samt erbjuder avgiftsfri basservice för utflykter i naturen.

Naturtjänsterna samarbetar med företag, föreningar, myndigheter och övriga aktörer för främjandet av naturskydd, naturturism och välmående som man får från naturen.

Broschyren är en kortfattad presentation av Naturtjänsternas arbete.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €