Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-712-4 (häftad), 978-952-446-713-1 (pdf)