Författare Meahciráđđehus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
sámegiella
Andra språkversioner
Sammandrag

Giehtaruohttasa meahcceguovlu lea okta Suoma 12 lága bokte ásahuvvon meahcceguovlluin. Mihttomearrin lea seailluhit guovllu meahccelágan luonddu ja doarjut sámekultuvrra seailuma, luondduealáhusaid ja luonddu suvdilis ávkkástallama. Malla luonddumeahcci vuođđuduvvui 1938 ja Sáná várjalit guokte nuorat luonddusuodjalanguovllu.

Mera information

Käsivarsi, Käsivarren erämaa-alue, Saana