Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde är i första hand försvarsmaktens övningsområde, men även friluftsfolk har möjlighet att röra sig där. I området finns det ett mångsidigt nätverk av friluftsleder, intill vilka det ligger skärmskydd och kåtor. Med hjälp av kartor och skyltar i terrängen hittar du de markerade sommarlederna och Forststyrelsens underhållna rastplatser. Det lönar sig att starta sommarutflykten från Jämi eller Kungskällans (Kuninkaanlähde) parkeringsplats. Hämeenkangas är försvarsmaktens övningsområde. Under försvarsmaktens övningar förekommer det tidvis begränsningar i rörelsefriheten i området.