Författare Martikainen Manne
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tässä vertailevassa tutkimuksessa tarkastellaan viiden eri kansallispuiston viimeisimpiä kävijätutkimuksia sekä niiden tuloksia. Tutkimuksen kansallispuistot ovat Hiidenportti, Hossa, Oulanka, Riisitunturi ja Syöte. Alueiden viimeisimmät kävijätutkimukset on tehty vuosina 2017-2021.