Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s
Språk
english
suomi
Sammandrag

Hiidenportin kansallispuiston sydän on jylhä Hiidenportin rotkolaakso. Muualla puiston alueella vuorottelevat kainuulaiselle luonnolle tyypilliset matalat metsäiset vaarat, salaperäiset kuusikot ja erilaiset suot.

The heart of the National Park is the Hiidenportti Gorge – a massive rupture valley with vertical cliff walls falling straight down.

 

Mera information

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) saavutettavat versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) accessible versions of the brochure.