Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Hiidenportin kansallispuiston sydän on jylhä Hiidenportin rotkolaakso. Muualla puiston alueella vuorottelevat kainuulaiselle luonnolle tyypilliset matalat metsäiset vaarat, salaperäiset kuusikot ja erilaiset suot.