Författare Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal taitelehtinen
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Esite hylkeidensuojelualueista. Esitteessä kerrotaan mm., miksi hylkeiden suojelualueita tarvitaan, missä suojelualueet sijaitsevat ja mitä rajoituksia niissä on.

Upplagan har utgått