Författare Schulz Hans-Peter
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Inventoinnissa ei havaittu maanpäällisiä rakenteita. Kaikissa koekuopissa maannos oli häiriintymätön podsoli, poikkeavia värjäymiä tai löytöjä ei havaittu.

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke