Författare Nivasalo Pasi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 17 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkikohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueiden palveluja.

Inarin retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 25.6.2018-30.6.2019. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 675 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.