Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kajaanin linna rakennettiin Ruotsin valtakunnan itärajan turvaksi. Linna toimi varuskuntana ja hallinnollisena keskuksena, mutta myös vankilana. Linna räjäytettiin vuonna 1716.