Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Käsivarren erämaa-alue on yksi Suomen 12 lakisääteisestä erämaa-alueesta. Tavoitteena on säilyttää alueen erämainen luonne sekä tukea saamelaiskulttuurin säilyttämistä, luontaiselinkeinoja ja luonnon kestävää käyttöä.

Kilpisjärven rannalla kohoavat Malla- ja Saanatunturit sijaitsevat Käsivarren Lapissa Skandien vuoriston kupeella. Erikoiset tunturit on suojeltu luonnonsuojelulailla. Mallan luonnonpuisto perustettiin 1938. Saanaa varjelee kaksi luonnonsuojelualuetta.

Saana on Kilpisjärven tunnetuin nähtävyys. Kilpisjärven kautta kulkee 800 km:n mittainen Kalottireitti, jonka toinen pää on Ruotsin Kvikkjokkissa ja toinen Norjan Kautokeinossa.