Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
norsk
Andra språkversioner
Sammandrag

Käsivarsi villmarksområde er ett av Finlands 12 villmarksområder regulert ved lov. Målet er å bevare områdets villmarkspreg samt bidra til å bevare den samiske kulturen, de naturbaserte næringene og en bærekraftig bruk av naturen. Malla naturreservat ble opprettet i 1938 og Saana er vernet med to yngre naturvernområder.