Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal Verkkosivusto
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tervetuloa tutustumaan Metsähallituksen Luontopalvelujen tuottamaan uuteen digioppaaseen, jossa esittelemme matkailuyhteistyön perustana toimivat kestävän matkailun periaatteet suojelualueilla toimiseen. Lisäksi materiaali sisältää hyödyllistä tietoa matkailun kehittämisestä, kestävyyden seurantamenetelmistä ja matkailun vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

Haluamme kehittää kohteidemme matkailupalveluita kestävästi ja vastuullisesti, yhdessä kumppaneidemme kanssa. Yhteisellä matkalla myös jokaisen yrityksen omat panostukset kestävän liiketoiminnan edistämiseen ovat tärkeitä. Erityisesti kestäviä toimintatapoja tukevat sertifikaatit ja STF-ohjelman hyödyntäminen, kouluttautuminen ja oman yrityksen vastuullisuusviestinnän huomioiminen tukevat yrityksen valmiuksia toimia kestävästi myös luonnonsuojelualueilla.

Metsähallitus on sitoutunut edistämään tässä aineistossa esiteltyjä periaatteita ja osana yhteistyösopimusta haluamme sitouttaa kumppanimme noudattamaan näitä periaatteita heidän toimiessaan kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla.