Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 46 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 2
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7337-3 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Mera information

2. painos 1993