Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kivitunturi on ehkä yksi Suomen kauneimmista päiväreiteistä. Polku (5,9-9,5 km) esittelee komeaa itälappilaista tunturi- ja metsäluontoa monipuolisesti; jääkauden jälkiä, rotkoja, kiviharjanteita, kuusikkokorpia, puronotkoja ja upeita kaukomaisemia.