Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tehtävissä perehdytään Sodankylään 1960-luvulla rakennettuihin Lokan ja Porttipahdan tekojärviin ja kuinka niiden tulo vaikutti paikallisten ihmisten elämään.