Författare Metsäntutkimuslaitos
Utgivare Metsäntutkimuslaitos, Vantaa, 1996
Sidantal 6 s.
Språk
suomi