Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Kolovesi nationalpark i Södra Savolax fängslar med sina ståtliga landskap och sin frid och ro. De höga bergsstupen höjer sig direkt ur Saimen. Hällmålningarna på de här bergsväggarna är från stenåldern och berättar om forna besökare i Kolovesi.