Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal uutiskirje
Språk
suomi
Sammandrag

Koskelon tarkoituksena on tiedottaa Selkämeren kansallispuistoon liittyvistä ja sille läheisistä ajankohtaisista asioista laajalle joukolle Selkämeren parissa toimivia tahoja. Jakeluun kuuluu yli 500 henkilöä reilussa 200 eri organisaatiossa.

Lue uusin uutiskirje selaimessa (uutiskirje-metsahallitus.mail-pv.fi)