Författare Rantanen Tiia (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 87 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 56
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-500-0 (painettu), 952-446-501-9 (pdf)
Elektronisk publicering
Upplagan har utgått