Författare Suomen luontokeskus Haltian luontokoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Korteissa on luontoympäristön vaikutuksia hyvinvointiin ja oppimiseen. Voit käyttää kortteja keskusteluapuna työyhteisön perehdyttämisessä tai aiheen opettamisessa haluamallesi kohderyhmälle. Kortit on tarkoitettu erityisesti kasvatusalan ammattilaisille tai aihetta opiskeleville.