Författare Mussaari Maija (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-006-2 (pdf)
Sammandrag

Tämä esite on tuotettu osana Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) koordinoimaa ja osin rahoittamaa Natureship-projektia (2009–2013).

Hankkeen tavoitteena on lisätä kansallista ja kansainvälistä luonnonhoito- ja vesiensuojeluyhteistyötä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Projektissa toteutetaan kestävän kehityksen mukaista rannikkosuunnittelua, jonka avulla pyritään yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa löytämään parhaita kustannustehokkaita menetelmiä vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Projektin päätuotteena on kuusi julkaisua luonnonhoidosta. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa elektronisina versioina hankkeen Internet-sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/natureship.

Hankkeen aikana hahmoteltiin vaihtoehtoisia lähestymistapoja luonnonsuojelualueiden kulttuurimaisemien luonnonhoidon kokonaisuudelle. Tämän tutkimuskokonaisuuden päätuotteena syntyi julkaisu Management guidelines for semi-natural landscapes – integrating historical perspectives and GIS into planning process. Julkaisusta löytyvät yksityiskohtaiset tiedot osatutkimuksista.

Tämä esite laadittiin selkeyttämään niitä tuloksia, joita tämä osahanke toi käytännön luonnonhoidon suunnitteluun. Esite aloittaa osatutkimusten tulosten esittelyllä ja esittelee sovellusmahdollisuuksia luonnonhoidon suunnittelussa. Tämän jälkeen pohditaan kulttuurimaiseman luonnonhoidon lähestymistapoja. Lopuksi esitellään ketojen, rantaniityn, nummen ja lehdesniityn hoitokokeiden toteutusta ja tuloksia.