Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Esitteessä kerrotaan, mikä on luonnonmuistomerkki, miten niille voi hakea rauhoitusta, miten niitä ylläpidetään ja milloin luonnonmuistomerkille voi hakea rauhoituksen lakkautusta.

Elektronisk publicering