Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Luonto antaa elinvoimaa suomalaisille ja Suomeen. Metsähallituksen luontopalvelut tunnetaan kansallispuistojen hoitajana ja eräpalvelujen tuottajana valtionmailla. Työmme yhteiskunnallinen vaikuttavuus on viime vuosina laajentunut merkittävästi.