Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Hylkeenpyynti on ollut Merenkurkun saaristoväestölle historiallisesti hyvin tärkeä elinkeino. Kun Pohjanlahden rannikot asutettiin, hylkeenpyynti ja kalastus olivat ensimmäisille pysyville asukkaille elämän edellytys. Kalastuksen ohella hylkeenpyynnillä oli tärkeä taloudellinen merkitys.