Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Erämiehiä on liikkunut Merenkurkun alueella jo kivikaudella. Merenkurkun saaristossa on ollut pysyvää asutusta keskiajalta lähtien, mutta ympärivuotinen asutus tuli esim. Mikkelinsaarille vasta 1800-luvulla. Kirjallisuudessa vanhin maininta Merenkurkusta on peräisin 1300-luvulta. Kalastus ja hylkeenpyynti olivat pääelinkeinoja keskiajalta alkaen aina 1800-luvun lopulle.