Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kalastajan elämän tunnuspiirteitä olivat ahkeruus, sinnikkyys ja määrätietoinen kiire. Koko vuoden uurastus tähtäsi siihen, että kaikki oli valmista tärkeimmän sesongin – kevätkalastuksen – alkaessa. Kalastaja istui nuotion ääressä aamuvarhaisesta iltamyöhään valmistaen uusia kalastusvälineitä tai korjaten vanhoja. Naisten tehtävänä oli häkilöidä, kehrätä ja pestä pellava- ja hamppulankaa sillä välin, kun miehet ja vanhimmat lapset valmistivat kalastusvälineitä.