Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Moikipää eli Molpehällorna koostuu kolmesta matalasta yhteen kasvaneesta saaresta. Saarta kirjavoi nuoret lehtimetsät, ruovikot ja umpeen kasvavien merenlahtien sokkelot. Saarella olevan luontoaseman katolla on tähystystorni, joka kohoaa puiden latvojen tasalle avaten hienot näkymät merelle ja saaren ylle. Saarella on noin kilometrin pituinen monipuolinen luontopolku.