Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Muinaisjäännökset ovat muistoja ihmisen toiminnasta saaristossa. Osan niistä voi havaita helposti luonnossa, mutta usein muinaisjäännökset ovat peittyneet kasvillisuuden tai maan alle esimerkiksi sankoissa kuusimetsissä. Ihmisen toiminta saaristossa liittyy läheisesti kalastukseen, hylkeenpyyntiin ja merenkulkuun. Karu saaristomme, jossa on hyvin kivikkoista ja paikka paikoin suhteellisen niukkakasvista maastoa, luo muinaisjäännöksille aivan erityislaatuiset olot, ja lisäksi ympäristö on saaristossa maankohoamisen takia hyvin nuorta.