Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Ängesholmenin Natura 2000 -alue on luontoarvoiltaan monimuotoinen metsä-/ranta-alue, josta löytyy niin suopainanteita, avokallioita, hiekkarantaa kuin monen tyyppistä metsääkin. Alue on toiminut vuosina 1940-2000 puolustusvoimien varikkona ja rannikkotykistölinnakkeena. Puolustusvoimien jäljiltä alueella on tieja polkuverkosto, useita purettuja rakennusten pohjia, laituri sekä tykkien alustoja ja bunkkereita. Rakennuksista on käyttökuntoisena jäljellä vain vartiotupa ulkorakennuksineen. Alueella on luontopolku, laavu, nuotiopaikka sekä hyvä luonnonuimaranta. Linnakkeelta lähtee myös noin 3,5 km:n mittainen luontopolku, joka päättyy Sommarösundin uimarannalle.